Foto: Thomas Karlsen // Karlsen Foto

 

Du har kanskje lagt merke en sort campingvogn og en gjeng som har trålet rundt på festivalområdet med notisblokker og intervjuet folk? Et team av festivalforskere fra Sosiologisk Poliklinikk har gjort sitt feltarbeid på Ladehammerfestivalen. Gjennom sine forskerbriller har de studert festivalen nøye, og hjulpet oss med å stille en foreløpig diagnose for vår egen festival:

Ladehammeren er en dugnadsbasert, lokalt forankret festival med sterke bånd til de næreste områdene og byen forøvrig. Den unike plasseringen, på toppen av en haug under oppsyn av selve Ladehammeren, gir festivalen dens tette og personlige atmosfære: Man ser og blir sett her oppe på Ladehammeren, og ingen går umerket hen.

Dette ser man på den svært åpne kontakten mellom frivillige, band og festivalgjengere. Når man ser og anerkjenner hverandre, viser man også at man bryr seg om hverandre. Og det er kanskje nettopp det Ladehammeren som en lokal festival handler om: De små møtene. Man møter både venner og kjente man ser jevnlig, og kanskje noen man ikke har snakket med på flere år. At i det store møtet, hvor vi alle samles for å gjøre festivalen til vårt, på vår måte, er det de små møtene som muliggjør det større møtet.

At festivalen er forankret i det lokale, kan man også både smake og lukte, enten man fyrer seg opp med en umåtelig sterk suppe eller slukker brannen med festivalens eget brygg. Det er slutten på festivalens 8. år, og slik alle dere her i dag har bidratt til at festivalen har funnet sted i 8 år, vil det også være dere som bidrar til at den kan finne sted i 9 år, 10 år og alt som måtte komme etterpå.

For festivalen er for DERE, og det er DERE som gjør festivalen.

 

Signert Sosiologisk Poliklinikk