Helsinki Horizon er ærlig. Helsinki Horizon er personlig. Helsinki Horizon er upolert.

Dette er musikk som er vanskelig å sette ord på. Det er musikk som må føles. Vær beredt på en helt spesiell opplevelse i det kvelden senker seg over Trondheims festivalperle.