I en årrekke har vi mottatt støtte fra Frifond gjennom Norske Konsertarrangører (NKA) til barne- og ungdomsatsingen vår. Frifond er en lavterskel støtteordning for organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NKA er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering.

Unikt for Ladehammerfestivalen er at vi tilbyr en komplett festivalopplevelse uten aldersbegrensning. For mange ungdommer i lokalmiljøet blir dette den første konsertopplevelsen de får som ikke er «for barn». Vi har hele tiden jobbet for Ladehammerfestivalen som en arena der ungdom kan delta som gjester, deltakere og frivillige, på lik linje med alle andre.

Frifond har vært svært viktig for å kunne skape denne aktiviteten. Vi opplever at aktivitet for ungdom ofte faller mellom to stoler, mellom «familiearrangement» og «etablert kultur», når det kommer til støtteordninger. Mange arrangører velger også bort ungdom som målgruppe fordi de ikke bringer inn penger på ølsalg, eller kommer i følge med mer pengesterke foreldre. For oss har Frifond gitt handlingsrom for å kunne satse på alkoholfritt arrangement med fri aldersgrense. Her kan ungdom få en fullverdig festivalopplevelse på deres egne premisser.

Les hele saken på nettsidene til NKA

Skal du arrangere aktiviteter for og med barn og ungdom? Frifond har søknadsfrist 1. juni!